|

Tesco Anjel

Projekt Tesco Anjel je výnimočný projekt, ktorý uviedli do života zamestnanci spoločnosti Tesco Stores SR, a. s. ešte v roku 2013. Prostredníctvom pravidelných zbierok medzi zamestnancami, pravidelnými či jednorazovými príspevkami od zamestnancov a príspevkami od spoločnosti Tesco Stores SR, a. s. sa vytvára fond, z ktorého sa uvoľňujú finančné prostriedky na pomoc kolegom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Dôležitým momentom tohto výnimočného projektu zároveň je, že spoločnosť Tesco Stores SR, a. s. vyzbieranú sumu v zbierke vždy zdvojnásobí a pošle na zbierkový účet Nadácie Tesco, ktorá finančné prostriedky každý mesiac prerozdeľuje medzi kolegov v ťažkej životnej situácii, podľa vopred stanovených pravidiel. Projekt je dôkazom toho, že väčšine našich kolegov nie je život ostatných kolegov ľahostajný a vedia sa spojiť a podporiť dobrú vec.

Financie sú určené na pomoc v týchto prípadoch:
  • podpora zdravia a výchovy detí,
  • podpora samoživiteľov rodiny,
  • podpora pri ochorení v rodine,
  • pomoc pri úmrtí v rodine,
  • pomoc pri prírodnej katastrofe,
  • podpora talentu dieťaťa

Od minulého roku tiež úspešne podporujeme aj talentované deti našich kolegov, ktorí by si inak nemohli dovoliť podporovať svoje deti pri rozvíjaní ich talentu.