|

Životné prostredie

Pri predaji potravín sa náš dlhodobý úspech odvíja od kvality životného prostredia. Od čerstvého ovocia, zeleniny, mäsa a rýb až po suroviny, z ktorých vyrábame ďalšie výrobky, všetko pochádza z prírodného ekosystému.

Ako zodpovedná spoločnosť riešime kľúčové výzvy v oblasti udržateľnosti spôsobené výrobou a konzumáciou potravín. Rovnako sme si vedomí našej zodpovednosti v boji proti plytvaniu potravinami naprieč dodávateľským reťazcom, z farmy až na tanier.
 
Úzko spolupracujeme s našimi dodávateľmi a pomáhame im znižovať objem potravinového odpadu na ich strane. To zahŕňa rozšírenie našich špecifikácií, ktoré nám umožňuje prijať viac plodín od dodávateľov, ktoré následne ponúkame našim zákazníkom za skvelé ceny, ako aj spoluprácu s dodávateľmi pri nečakane veľkom objeme úrody.

Boj proti plytvaniu potravinami

Perfectly Imperfect

V roku 2017 sme spustili nový rad neštandardne tvarovaného ovocia a zeleniny „Dokonalo nedokonalé“ - Perfectly Imperfect s cieľom pomôcť dodávateľom znížiť objem potravinového odpadu a ponúknuť zákazníkom ovocie a zeleninu vynikajúcej kvality za nižšie ceny. „Dokonalo nedokonalé“ ovocie a zelenina spĺňa všetky kvalitatívne kritériá a je dostupná vo viac ako 120 obchodoch na Slovensku. Približne 70% produktov rady Perfectly Imperfect, v závislosti od sezóny, pochádza od slovenských pestovateľov.

Horúca linka pre boj proti plytvaniu potravinami u dodávateľov

V rámci boja proti plytvaniu potravinami Tesco zriadilo online horúcu linku dodávateľov, ktorí sa  môžu na nás obrátiť v prípade potenciálneho problému s potravinovým odpadom. Linka slúži na priame spojenie medzi dodávateľmi a spoločnosťou Tesco. Dodávatelia môžu upozorniť Tesco na hrozbu vzniku potravinového odpadu v dodávateľskom reťazci a zároveň  promptne riešiť tento problém. Linka je k dispozícii pre všetkých dodávateľov Tesca prostredníctvom platformy Tesco Supplier Network.

Zistite viac informácií

Obaly

Obal zohráva kľúčovú úlohu pri zaistení bezpečnosti a kvality produktov, ktoré predávame. Zároveň však zásadným spôsobom ovplyvňuje životné prostredie. Z toho dôvodu chceme pri obalových materiáloch hľadať udržateľnejšie riešenia. Úzko spolupracujeme s dodávateľmi produktov vlastných značiek, aby sme do konca roku 2020 prestali používať nerecyklovateľné alebo ťažko recyklovateľné materiály. Chceme zabezpečiť, že všetky obaly produktov vlastnej značky budú do roku 2025 na 100% recyklovateľné alebo opätovne použiteľné. Naším dlhodobým cieľom je vytvorenie tzv. uzatvorenej recyklačnej slučky, čo znamená, že žiadny odpad z našich prevádzok neskončí na skládkach.

Zistite viac informácií