|

Komunikácia s dodávateľmi

Spolupracujeme so stovkami dodávateľov a výrobcov zo Slovenska a zo zahraničia. Neoddeliteľnou súčasťou nášho zodpovedného podnikania sú komunikačné kanály, ktoré sú k dispozícii pre našich dodávateľov zo všetkých kútov sveta.

Linka pomoci pre dodávateľov

Naši dodávatelia majú k dispozícii Linku pomoci, nástroj určený na vyriešenie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spolupráce s Tescom, kde im do 48 hodín odpovieme na všetky otázky. Linka predstavuje jednotný kontaktný bod pre dodávateľov v prípade, že potrebujú pomoc. Linku pomoci pre dodávateľov neustále vylepšujeme tak, aby sme dokázali dodávateľom poskytnúť pomoc ešte rýchlejšie.

Newsletter, konferencie a webináre pre dodávateľov

Dodávateľov pravidelne informujeme o aktuálnom dianí a novinkách prostredníctvom newslettra, online seminárov či konferencií pre dodávateľov. Organizujeme pravidelné stretnutia, kde sa dodávatelia môžu stretnúť  so všetkými relevantnými kolegami, vrátane vedenia spoločnosti. Navyše, s cieľom prinášať dodávateľom najnovšie informácie o  procesoch, systémoch a  podporiť fungujúcu vzájomnú spoluprácu, organizujeme rôzne webináre. Tieto webináre sú zároveň nahrávané tak, aby k nim mali dodávatelia kedykoľvek prístup.  

Tesco Supplier Network

Ďalším komunikačným kanálom je Tesco Supplier Network, naša online komunita dodávateľov. Tá umožňuje  dodávateľom zdieľať  poznatky, identifikovať spoločné výzvy a vymieňať si osvedčené postupy. To je dôležité pre podporu trvalej udržateľnosti  a inovácie naprieč našim dodávateľským reťazcom a zároveň pre kvalitu výrobkov, ktoré si môžu vychutnať zákazníci.  

Zistite viac informácií

Supplier Engagement tím

Pravidelne organizujeme anonymné prieskumy spokojnosti, v ktorých majú partneri možnosť dať nám spätnú väzbu. Na výsledky prieskumov reagujeme konkrétnymi opatreniami, jedným z nich bolo vytvorenie nového tímu– Supplier Engagement tímu, ktorý pomáha rozvíjať partnerstvá s dodávateľmi.