|

Lokálni dodávatelia

Základom nášho dodávateľského reťazca sú silné partnerstvá založené na dôvere. S našimi dodávateľmi budujeme transparentné a dlhodobé férové vzťahy. Rovnaký prístup založený na budovaní partnerstiev uplatňujeme v celom našom dodávateľskom reťazci bez rozdielu na to, či ide o malých lokálnych alebo veľkých dodávateľov.

Aktuálne spolupracuje Tesco  s niekoľkými stovkami slovenských dodávateľov. Z toho viac ako 100 dodávateľov vyrába produkty pre vlastnú značku Tesco, vďaka čomu môžu vstúpiť aj na zahraničné trhy a významne ekonomicky rásť.

Tatranská mliekareň je partnerom Tesca už viac ako 16 rokov. Za ten čas stúpol ročný obrat spoločnosti až 60-násobne a ich podnikanie sa významne rozvinulo.

“Aj vďaka spolupráci s Tescom a záujmu zákazníkov o slovenské výrobky sme mohli postupne za deväť rokov zvýšiť nákup surového kravského mlieka z približne 17 miliónov litrov na 90 miliónov litrov ročne mlieka. S rastom výroby súvisel aj rast zamestnanosti. V súčasnosti zamestnávame okolo 240 ľudí, pričom v rámci spolupracujúcich spoločností je zabezpečených ďalších 150 pracovných miest.”

Tatranská mliekareň Tami

Tesco patrí k maloobchodným reťazcom, ktoré predávajú najväčšie objemy slovenských výrobkov. V minulom roku sme v Tescu predali 700 miliónov kusov slovenských potravín
v hodnote približne 400 miliónov eur.

Vytvárame príležitosti pre farmárov

V roku 2017 sme spustili program na podporu slovenských farmárov a malých dodávateľov. Vďaka programu Jedinečné chute  Slovenska im dávame príležitosť rásť a zákazníkom zároveň prinášame ich obľúbené lokálne produkty. V súčasnosti ponúkame viac ako 750 produktov od 100 malých regionálnych dodávateľov v 41 obchodoch, kde sme pre nich vyhradili špeciálne miesto. Farmárom a malým dodávateľom sme vyšli v ústrety a zjednodušili sme podmienky a spôsob spolupráce a zároveň im ponúkli skrátené lehoty splatnosti faktúr na 14 dní. Ich rast podporujeme  poskytovaním mentoringu zameraného na zatraktívnenie ich ponuky pre zákazníkov.

Navyše, prostredníctvom Farmárskeho grantu organizujeme školenia a špecializované semináre zamerané na ďalší profesionálny rozvoj farmárov. Počas 6 rokov trvania programu sme vyškolili stovky farmárov a drobných dodávateľov. Niektorí z nich sa následne stali našimi partnermi.