|

Dáta a výsledky

V Tescu veríme, že to, čo vieme odmerať, vieme lepšie manažovať. To je dôvod, prečo sme sa rozhodli publikovať údaje o plytvaní potravinami a naša prvá transparentná správa o potravinovom odpade bola vydaná v roku 2017. Sme teda prvým maloobchodníkom na Slovensku aj v strednej Európe, ktorý publikuje údaje o plytvaní potravinami z našich vlastných prevádzok.

Vďaka tomu vieme s hrdosťou povedať, že za dva roky sme znížili množstvo potravinového odpadu v našich prevádzkach na Slovensku o 52 %. To znamená, že už v roku 2019 sa nám podarilo naplniť cieľ trvalo udržateľného rozvoja OSN 12.3 – znížiť množstvo potravinového odpadu na polovicu, 11 rokov pred termínom, ktorý stanovila OSN. Sme však odhodlaní ďalej podporovať pokrok smerom k splneniu Cieľa udržateľného rozvoja OSN nielen v Tescu, ale aj na Slovensku a vo svete.

Najdôležitejšie udalosti roka 2018/19:

Vo finančnom roku 2018/19 sme predali 559 464 ton potravín,  pričom sa vygenerovalo 8 614 ton potravín, ktoré sa nepredali zákazníkom. V tomto objeme sú započítané potraviny vhodné na ľudskú spotrebu, na krmivo pre zvieratá, ale aj potraviny nevhodné na ďalšiu konzumáciu, a teda potraviny zlikvidované ako odpad.

  • Náš celkový potravinový odpad sa v minulom roku znížil o 40 %; z 7 934 ton v roku 2017/18 na 4 779 ton v roku 2018/19. Oproti roku 2016/17, keď sme začali zverejňovať údaje o potravinovom odpade, je to zníženie o 52 %.
  • Vďaka nášmu partnerstvu s Potravinovou bankou Slovenska, ktorá pomáha prerozdeľovať potravinové prebytky, sme z našich predajní a distribučných centier darovali 1 792 ton potravinových prebytkov miestnym dobročinným organizáciám. To zodpovedá viac než 4,2 miliónom porcií jedla. Predstavuje nárast o 211 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Okrem toho spoločnosť darovala 2 043 ton potravín ako krmivo pre zvieratá.  
  • už všetkých 150 obchodov na Slovensku daruje potravinové prebytky Potravinovej banke Slovenska a miestnym charitatívnym a dobročinným organizáciám. Splnili sme tak náš cieľ, že do roku 2020 budú všetky naše obchody schopné darovať potravinové prebytky ľuďom v núdzi.
  • Dáta z roku 2019 ukazujú, že u nás sa už vyhodí menej ako 0,9 % potravín, vďaka čomu sme pravdepodobne jedným z najefektívnejších maloobchodníkov na svete.

Medzisektorová spolupráca a zverejňovanie dát

Pravidelne organizujeme konferencie a okrúhle stoly s cieľom vytvárať platformu pre dialóg s predstaviteľmi štátnych inštitúcií, odborníkmi na potravinový odpad či životné prostredie, s dodávateľmi, ale aj so zástupcami Potravinovej banky Slovenska a iných mimovládnych organizácií. Snažíme sa a podporujeme našich dodávateľov, aby zverejňovali svoje dáta o potravinovom odpade, a pravidelne vyzývame ostatných maloobchodníkov, aby pristúpili k transparentnému zverejňovaniu týchto dát.

Pozrite si celý prenos zo 4. ročníka našej Central European Food Waste konferencie, ktorá sa venovala téme udržateľnej a zodpovednej spotreby, výroby aj znižovania potravinového odpadu.