|

Darovanie jedla ľuďom v núdzi

Nie je správne plytvať potravinami vo svete, kde viac ako 800 miliónov ľudí hladuje. Napriek tomu sa každý rok celosvetovo vyhodí až tretina potravín. Tieto čísla sú alarmujúce a takýto stupeň plytvania je neprijateľný. V Tescu zastávame názor, že jedlo vhodné na konzumáciu by nemalo skončiť ako odpad. Preto každý deň odovzdávame potravinové prebytky už zo všetkých našich 150 obchodov Potravinovej banke Slovenska, ktorá ich distribuuje ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú.

V Tescu intenzívne pracujeme na zlepšovaní interných procesov s cieľom znižovať potravinový odpad v našich prevádzkach a o nadobudnuté poznatky sa s vami radi podelíme v našom e-manuáli. Získajte užitočné tipy a triky, ako neplytvať potravinami v domácnosti či variť bez zvyškov, a zistite, ako my v Tescu riešime problém plytvania potravinami.

 

Stiahnite si náš e-manuál a zistite, ako viete aj vy bojovať proti plytvaniu potravinami.

E-manuál: Ako neplytvať jedlom
E-manuál: Ako neplytvať jedlom PDF 4,9MB

Prečo to robíme

Potraviny sú srdcom nášho biznisu a nepovažujeme za správne nimi plytvať, obzvlášť keď plytvanie potravinami má ďalekosiahle sociálno-ekonomické dôsledky. Existujú však aj ďalšie dôvody, pre ktoré treba zastaviť plytvanie potravinami, napríklad zmena klímy. Potravinový odpad je zodpovedný približne za 8 % globálnych emisií skleníkových plynov – ak by išlo o krajinu, plytvanie potravinami by bolo tretím najväčším znečisťovateľom, hneď za Čínou a USA. Aj preto sme v roku 2015 oznámili našu ambíciu, že žiadne potraviny, ktoré sa môžu skonzumovať, nebudú v Tescu vyhodené. Preto darovanie nepredaného jedla, ktoré je ešte vhodné na ľudskú konzumáciu, je pre nás prirodzenou voľbou, obzvlášť keď môžeme pomôcť ľuďom v núdzi.

Ako to robíme

Sme jedným z najväčších partnerov potravinových bánk v strednej Európe a najväčším podporovateľom Potravinovej banky Slovenska. V roku 2015 sme sa na Slovensku zaviazali, že spravíme všetko pre to, aby potraviny, ktoré môžu byť ešte skonzumované, neboli vyhodené, ale boli darované charitatívnym organizáciám a komunitám, ktoré vedia najlepšie zabezpečiť distribúciu jedla tam, kde je to najviac potrebné.  V tom istom roku sme začali darovať potravinové prebytky zo 4 našich obchodov. V roku 2016 sme podpísali dodatok k dohode o strategickom partnerstve s Potravinovou bankou Slovenska, v ktorej sa zaväzujeme k efektívnejšiemu prerozdeľovaniu potravinových prebytkov na Slovensku.

Naším cieľom bolo do roku 2020 darovať potravinové prebytky zo všetkých našich 150 obchodov, ktorý sme splnili už v roku 2019. Sme hrdí na prácu našich kolegov, ktorí naďalej tvrdo pracujú na tom, aby dobré potraviny neskončili ako odpad.

V priebehu každého dňa naši kolegovia v obchodoch pravidelne kontrolujú potravinové prebytky, pretriedia ich a tie, ktoré sú stále vhodné na ľudskú konzumáciu, pripravia na darovanie Potravinovej banke Slovenska a lokálnym partnerom. Po vzájomnej dohode si obchody dohodnú s miestnymi charitatívnymi organizáciami termíny preberania prebytkov tak, aby sa stihli včas rozdeliť svojim klientom, či už sú to rodiny zo slabších sociálnych pomerov, ľudia bez domova, starší ľudia s nižším príjmom alebo chránené miesta pre týrané ženy.

S kým spolupracujeme

Zamedziť plytvaniu potravinami sa snažíme najmä udržiavaním efektívnej spolupráce s dodávateľmi a s Potravinovou bankou Slovenska, prostredníctvom ktorej dokážeme darovať jedlo vhodné na konzumáciu naprieč celou krajinou, edukáciou našich zákazníkov aj kolegov a v neposlednom rade medzisektorovou spoluprácou.

Naším cieľom na Slovensku je znížiť množstvo potravinového odpadu z farmy až na tanier do roku 2030.

Aký je náš pokrok?

52 %

zníženie potravinového odpadu v našich prevádzkach v priebehu 2 rokov (údaj k finančnému roku 2018/2019). Naplnili sme tak Cieľ udržateľného rozvoja OSN 12.3 – znížiť potravinový odpad na polovicu vo vlastných prevádzkach o 11 rokov skôr.

12.3

je cieľ OSN, ktorý sa nám podarilo v našich prevádzkach naplniť už v roku 2019, a to o 11 rokov skôr, ako stanovila OSN.

všetkých 150 predajní

naprieč celým Slovenskom daruje potravinové prebytky Potravinovej banke Slovenska a jej charitatívnym partnerom.

* Pri meraní množstva potravinového odpadu možno porovnávať hmotnosť alebo percentá z predaja potravín. Tesco na Slovensko znížilo potravinový odpad o 52 %, keď porovnávame hmotnosť, a o 51 %, keď porovnávame percentá z predaja potravín.