|

Naše prevádzky

Na znižovaní množstva potravinového odpadu pracujeme usilovne vo všetkých krajinách strednej Európy, v ktorých pôsobíme:  na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku a v Poľsku. V súčasnosti je všetkých 150 obchodov Tesco na Slovensku zapojených do nášho programu darovania potravín, čo predstavuje veľké zlepšenie oproti roku 2015, kedy boli do programu darovania zapojené len naše 4 obchody na Slovensku. Tým sme splnili náš cieľ darovať nepredané potraviny zo všetkých našich obchodov na Slovensku do roku 2020.

Neustále pracujeme na znižovaní množstva potravinových prebytkov v našich distribučných centrách a obchodoch. Mnohokrát sa stáva, že niektoré potraviny už nemôžu byť predané, ale sú stále vhodné na ľudskú konzumáciu. Takéto jedlo darujeme Potravinovej banke Slovenska a charitatívnym organizáciám, ktoré ho ďalej odovzdávajú ľuďom v núdzi. V prípade, že naše potraviny sú skôr vhodné ako krmivo pre zvieratá, darujeme ho miestnym útulkom, zoologickým záhradám či iným organizáciám. V Žiline testujeme aj elektrický kompostér ako prvý reťazec na Slovensku, ktorý vie vytvoriť užitočný kompost z potravín, ktoré sa už stihli stať odpadom a nie sú vhodné na konzumáciu.

Spolupráca s dodávateľmi

Vďaka sortimentu ovocia a zeleniny Perfectly Imperfect pomáhame neplytvať potravinami aj našim dodávateľom. Tento sortiment „dokonale nedokonalého" ovocia a zeleniny spĺňa všetky kvalitatívne kritériá a je dostupný v 121 našich obchodoch na Slovensku. Zároveň pomáha upozorniť na skutočnosť, že jedlom sa plytvá nielen v domácnostiach, ale aj počas výrobného procesu. Nákup plodín, ktoré nie sú typicky ideálne tvarované, prináša výhody zákazníkom, dodávateľom aj poľnohospodárom. Zákazníci majú prístup ku kvalitným produktom za lepšie ceny a poľnohospodári sú schopní ponúknuť maloobchodníkom viac plodín, ktoré by inak nikto neodkúpil a skončili by ako odpad. Sortiment Perfectly Imperfect sme uviedli v našich obchodoch na Slovensku v roku 2017 a odvtedy sme predali takmer 2 milióny kg tohto netypického ovocia a zeleniny. Približne 70 %, v závislosti od sezóny, pochádza od slovenských dodávateľov.

Edukácia

Vzdelávame našich zákazníkov a kolegov o tom, ako sa dá znižovať množstvo potravinového odpadu v domácnostiach. Organizujeme pre nich kurzy varenia bez zvyškov pod vedením známeho šéfkuchára a odborníka na zero waste. Ukazujeme im, ako môžeme spolu, a zároveň každý jeden z nás na individuálnej úrovni, pomáhať našej planéte.

Naše výsledky v boji proti plytvaniu potravinami

Boli sme prvým maloobchodníkom na Slovensku, ktorý zverejnil údaje o množstve potravinového odpadu, ktorý vzniká v našich prevádzkach. Zverejnenie podrobného prehľadu nám umožňuje identifikovať presné zdroje plytvania potravinami a podniknúť kroky k ich úspešnému odstráneniu. To nám umožňuje pracovať na predchádzaní vzniku potravinových prebytkov a v prípade, že predsa len vzniknú, na zefektívnení procesu darovania potravín.

Zistite viac informácií