|

Obaly

Podľa analýzy PlasticsEurope z roku 2017 sa v Európe vyprodukovalo až 64,4 milióna ton plastových obalov, z ktorých 7,4 % tvorili PET obaly. Výskumy ukazujú, že informovanosť a povedomie ľudí o vplyvoch obalov na životné prostredie sa každoročne zvyšuje. V období rokov 2006 – 2016 sa v Európe zvýšil pomer recyklácie plastových obalov na 74 %, avšak na Slovensku je to len 60 %.

Naším cieľom je, aby sme nepoužívali viac obalov, než je absolútne nevyhnutné. Preto intenzívne pracujeme na tom, aby všetky naše obaly na produktoch vlastných značiek boli na 100 % recyklovateľné alebo opakovane použiteľné do roku 2025. Do konca roka 2020 preto odstránime z produktov našich vlastných značiek ťažko recyklovateľné materiály. Zároveň budeme vytvárať koalície s ostatnými maloobchodníkmi, dodávateľmi, obalovým a odpadovým priemyslom s cieľom maximalizovať zhodnocovanie, recykláciu a opätovné použitie plastových obalových materiálov. Našu cestu sme začali odsúhlasením zoznamu materiálov – konkrétnych obalových materiálov, ktoré nebudeme používať, lebo sa nedajú recyklovať, a aktívne pracujeme na ich odstránení z obalov produktov našich značiek. V tejto oblasti budeme spolupracovať aj s našimi dodávateľmi. Pre čerstvé šťavy a smoothies vlastnej značky sme začali používať fľaše z materiálu r-PET. Chladené šťavy a smoothies Tesco sú už na Slovensku k dispozícii v tomto novom obale. Fľaše s objemom 250 ml a 1 l sú vyrobené z 30 % recyklovaného materiálu a 750 ml fľaša až zo 50 % recyklovaného materiálu. Materiál r-PET používaný na ich výrobu je polyester vyrobený z už použitých plastových obalov, predovšetkým z plastových fliaš od nápojov. Použitý materiál pochádza z už spracovaného odpadu, je vhodný na opätovné použitie a prispieva k budovaniu systému tzv. uzatvorenej recyklačnej slučky podľa zásad obehového hospodárstva. Zmena materiálu na fľaše používané na šťavy a smoothies Tesco znamená, že Tesco na Slovensku ročne vyprodukuje o 2,4 tony menej plastového odpadu.

Ekologické inovácie

Recyklačné jednotky

Snažíme sa znižovať objem plastového a lepenkového odpadu z našich vlastných obchodov. Kartón a fólie sa posielajú späť do distribučných centier, kde sa v našich zariadeniach zlisujú a odošlú partnerom zabezpečujúcim recykláciu. V roku 2018/2019 sa nám takto podarilo zrecyklovať na Slovensku až 12 809 ton materiálov.

Opätovne použiteľné prepravky na tovar

Pomáhajú nám znižovať objem kartónov a ďalších obalových materiálov používaných na prepravu tovaru. Na balenie ovocia a zeleniny počas prepravy z distribučných centier do obchodov používame „zelené“ prepravky. Tie putujú následne späť priamo k našim dodávateľom, kde ich naplnia produktmi a zašlú do distribučných centier.

Naším cieľom na Slovensku je, aby sme nepoužívali viac obalov, než je absolútne nevyhnutné, a tak znížili vplyv plastových obalov na životné prostredie a vytvorili systém tzv. uzatvorenej recyklačnej slučky.

Aké ciele sme si stanovili?
  • Zaviazali sme sa, že všetky naše obaly na produktoch vlastných značiek budú 100 % recyklovateľné alebo opakovane použiteľné do roku 2025.
  • Do konca roka 2020 odstránime z produktov našich vlastných značiek ťažko recyklovateľné materiály.
  • Zároveň budeme vytvárať koalície s ostatnými maloobchodníkmi, dodávateľmi, obalovým a odpadovým priemyslom s cieľom maximalizovať zhodnocovanie, recykláciu a opätovné použitie plastových obalových materiálov.
  • Snažíme sa znižovať objem plastového a lepenkového odpadu z našich vlastných obchodov cez naše vlastné recyklačné jednotky. Kartón a fólie posielame späť do distribučných centier, kde sa v našich zariadeniach zlisujú a odošlú partnerom zabezpečujúcim recykláciu. V roku 2018/2019 sa nám takto podarilo zrecyklovať na Slovensku až 12 809 ton materiálov.
  • Odstránenie všetkých ťažko recyklovateľných materiálov v obaloch našich vlastných značiek do konca roka 2020.

Zistite viac informácií