Diverzita a inklúzia

Tesco patrí medzi troch najväčších súkromných zamestnávateľov na Slovensku. Zamestnávame takmer 9 000 kolegov rôznych národností, ktorí pochádzajú z odlišných prostredí a majú aj rozdielne myšlienky a nápady. Tie v spojení s kultúrou zvedavosti a novými výzvami nás motivujú k tomu, aby sme sa neustále zlepšovali ako skvelé miesto na prácu a nakupovanie.

Inkluzívna kultúra je neoddeliteľnou súčasťou našej značky a našich hodnôt: správame sa k ľuďom tak, ako chcú, aby sme sa k nim správali. Pomáha nám rozvíjať nové inovatívne nápady, a tak posilňovať úspech nášho podnikania.

V Tescu je vítaný každý“ znamená prijímať ľudí takých, akí sú, rešpektovať rozdiely bez toho, aby sme ich súdili a oceňovať jedinečnosť a individuálny príspevok nás všetkých. 

V Tescu je vítaný každý

Sme hrdí na to, že sme zverejnili našu prvú Správu o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity a inklúzie v našej spoločnosni, ktorá prináša súhrn informácií, ako sa nám darí v tejto oblasti a naše plány do budúcnosti. Hoci už teraz majú u nás ženy silné zastúpenie na seniorných pozíciách, chceme aj naďalej zvyšovať ich podiel a zabezpečiť všetkým kolegyniam a kolegom rovnaký prístup ku všetkým pozíciám. Chceme byť ešte viac ústretoví k rodine a ešte viac podporovať kolegyne a kolegov so zmenenou pracovnou schopnosťou zo zdravotných dôvodov. Zároveň sme hrdí na to, že prekračujeme zákonný rámec stanovujúci povinnosť zamestnávať aspoň 3,2 % ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou. V roku 2020 u nás takto pracovalo 6,9 % z celkového počtu kolegýň a kolegov.

Naša správa sa sústreďuje na 4 hlavné oblasti:

 • stručný prehľad o našich kolegyniach a kolegoch
 • rozvíjanie potenciálu každej kolegyne a každého kolegu
 • výhody začleňovania ľudí so zdravotným znevýhodnením
 • kontinuálna podpora inkluzívnej kultúry

Súbory na stiahnutie

Správa o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity a inklúzie
Správa o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity a inklúzie PDF 3,7MB

Kľúčové dáta:

 • Zamestnávame 8841 ľudí, z čoho je 74 % žien a 26 % mužov, 6,9 % má zdravotné znevýhodnenie a 61 % kolegýň a kolegov sa stará o zverené osoby.
 • Máme vyváženú pracovnú silu kolegýň a kolegov vo všetkých vekových skupinách od 18 do 76 rokov.
 • Ženy tvoria 74 % našej pracovnej sily na Slovensku. 61 % žien pracuje na manažérskych pozíciách a 46 % na vyšších manažérskych pozíciách alebo ako riaditeľky. Podľa našich dát až 78 % kolegov v obchodoch tvoria ženy, kým manažérkami obchodov je 54 % žien.
 • Sme zamestnávateľom s rovnosťou v odmeňovaní: každá rola v našom podnikaní má konkrétnu mzdovú sadzbu alebo platové pásmo na centrálnej kancelárii, bez ohľadu na to, či túto pozíciu zastáva kolegyna alebo kolega..
 • Prvýkrát dobrovoľne zverejňujeme naše údaje o platoch medzi pohlaviami - ktoré porovnávajú priemerné platy všetkých žien s priemernými platmi všetkých mužov - čo nám umožňuje identifikovať a porozumieť prekážkam brániacim postupu žien v našej spoločnosti, podniknúť kroky na odstránenie prekážok a pomôže nám zaznamenať pokrok do budúcnosti.
 • Nedávno sme predstavili nové nadštandardné rodinné benefity, ktoré ponúkajú ešte väčšiu flexibilitu pre kolegyne a kolegov ktorí majú rodinu alebo si ju plánujú založiť.
 • Kariérny rozvoj mladých podporujeme prostredníctvom rôznych programov, ako napríklad Mladý líder pre obchody a distribučné centrá či Graduate program pre centrálnu kanceláriu.
 • Ponúkame pracovné príležitosti na skrátený úväzok. Takto v súčasnosti pracuje 15 % našich kolegýň a kolegov, vďaka čomu môžu študovať alebo lepšie prispôsobiť svoj pracovný život starostlivosti o rodinu.

“Je nesmierne dôležité, aby naše vedenie rozumelo našim zákazníkom, odrážalo ich rôznorodosť a ilustrovalo, že Tesco je miestom, kde môže každý rásť a rozvíjať svoju kariéru. Už teraz Tesco zamestnáva množstvo skvelých kolegýň. Veľa z nich zastáva vedúce pozície, ale našou ambíciou je tento počet ešte navýšiť. Vďaka ženským vzorom v seniorných pozíciách a tým, že budeme flexibilnejším zamestnávateľom, kde môžu kolegyne rásť bez toho, aby museli obetovať veľa v ich súkromnom živote, to môžeme zmeniť rýchlo. Verím, že v strednej Európe máme obrovskú príležitosť vyniknúť ako skvelý zamestnávateľ žien na všetkých úrovniach biznisu, čo nám pomôže prilákať a udržať si najlepšie talenty na ktoromkoľvek trhu. Inkluzívnosť a flexibilita sú pre ľudí v biznisoch, ako je Tesco, nevyhnutnosťou. Myslím, že sa môžeme ponaučiť z obdobia pandémie, keď sme videli, že dokážeme byť oveľa efektívnejší a flexibilnejší, ako sme si dovtedy mysleli.”

Matt Simister, generálny riaditeľ pre strednú Európu a sponzor Programu na podporu žien v Tescu

Sme tiež hrdí na to, že sme vytvorili spolupráce s odborníkmi v danej oblasti.

“Naprieč sektormi sa častejšie stretávame s tým, že firmy informácie o diverzite a inklúzii dávajú do výročných správ. To, že bola publikovaná samostatná podrobná správa, je odvážne a výnimočné. Vďaka tomuto prístupu sa diverzita a inklúzia stanú súčasťou firemnej kultúry a budú významných katalyzátorom inovácií. Tesco touto správou ukázalo, že je skutočne zamestnávateľom, ktorý ponúka pracovné podmienky pre všetky skupiny ľudí, sústredí sa na rovnosť príležitostí a zároveň neustále aktívne prináša nové benefity.”

Ivana Vagaská, senior programová manažérka Nadácie Pontis a výkonná riaditeľka Business Leaders Forum.

Online školenia o inklúzii pre kolegov

Všetkým kolegom ponúkame online školenia o inklúzii, ktorých cieľom je rozvíjať jednotnú úroveň porozumenia a povedomia o inklúzii a diverzite na všetkých úrovniach
podnikania. Spustili sme školenia pre manažérov, aby sme im pomohli pochopiť problematiku predsudkov. Do dnešného dňa školenie absolvovalo už viac ako 6 000
kolegýň a kolegov.

Festival rôznorodosti pre kolegov

Pre kolegov sme v roku 2020 zorganizovali prvý Festival rôznorodosti, v rámci ktorého sme priniesli 15 zaujímavých webinárov, ktoré sledovalo viac ako 2 000 kolegov.