Zamestnávanie a rozvoj kolegov

Našich kolegov podporujeme maximálne, ako vieme. V roku 2019/20 sme spustili novú formu ankety pre kolegov Tvoj názor je dôležitý. Spätná väzba od kolegov nám umožňuje podniknúť cielené aktivity, a tak dosiahnuť skutočnú zmenu. Pri poslednej ankete z januára 2020 nám až 89 % kolegov na Slovensku potvrdilo, že Tesco považujú za skvelé miesto na prácu a až 82 % potvrdilo, že za posledný rok mali šancu s nami rásť a rozvíjať sa. Je to doteraz naše najlepšie hodnotenie od kolegov.

Pre kolegov sme spustili novú komunikačnú platformu na úrovni strednej Európy s názvom Colleague Contribution Panel. Je to fórum, kde sa stretávajú kolegovia zo všetkých sfér nášho biznisu dvakrát ročne a pod vedením jedného z nevýkonných riaditeľov Tesca diskutujú o problémoch, ktoré ich trápia, ale aj o spôsoboch, akými sa staráme o našich zákazníkov a kolegov. Členovia panelu spolupracujú s vedením spoločnosti, spoločne sa snažia pochopiť problémy kolegov a prijať konkrétne kroky zamerané na ich riešenie.

Odmena a uznanie

Veríme, že naši kolegovia si zaslúžia konkurencieschopný balík odmien ako uznanie za ich prácu. Najnižšia mzda kolegov pracujúcich na obchodoch na plný úväzok sa v priemere na Slovensku pohybovala na úrovni 865 eur, v závislosti od regiónu. Neustále však investujeme do odmien, len v priebehu minulého roka sme investovali do platov našich kolegov 13 miliónov eur. Popritom poskytujeme kolegom aj zaujímavý balík benefitov, ktorými im chceme ukázať, že si vážime ich príspevok:

  • 10% zľava pre kolegov na nákupy v obchodoch Tesco až do výšky 700 eur ročne. Zľavu je možné využiť aj na nákupy F&F, Tesco Mobile, či pri nákupe potravín online. Naši kolegovia takto v minulom roku ušetrili viac ako 2 130 000 €.
  • Dobrá linka pomoci – formou konzultácií a poradenstva pomáhame našim kolegom v rôznych náročných životných situáciách, či už v pracovnom, alebo osobnom živote. S odborníkmi sa môžu bezplatne poradiť o témach, ako sú medziľudské vzťahy, výchova detí, konzultácia zmlúv, exekúcie, hypotéky a mnohé iné. Počas minulého roka túto službu využilo 309 kolegov.
  • Ponúkame kolegom zľavnené mobilné paušály, príspevok na Multisport kartu, benefit pri narodení dieťaťa – darček pre novonarodené deti našich kolegov. Kolegom tiež ponúkame modernú formu výberu individuálnych benefitov cez systém Cafeteria alebo vianočný bonus. V minulom roku sme do týchto benefitov investovali 714 060 eur.
  • S kolegami tiež oslavujem okrúhle pracovné výročia, v minulom roku sme takto odmenili 1115 našich verných kolegov.

“Pracujem pre Tesco už takmer 10 rokov. Svedčí to o tom, že vo firme som spokojná a práca ma baví. Jednou z vecí, ktoré uznávam a páčia sa mi, je anketa Tvoj názor je dôležitý. Vážim si, že zamestnávateľ sa zaujíma o názor každého kolegu a pristupuje k nemu s plnou vážnosťou. Otázky rôzneho charakteru preverujú celkovú situáciu v obchode. Jej anonymita zaručuje dôveryhodnosť odpovedí. Dôležité však je, že s výsledkami sa reálne pracuje. Na stretnutiach kolegov s riaditeľom, tímom manažérov a personálnymi partnermi sa výsledky odkomunikujú a vo vzájomnej diskusii sa hľadajú riešenia, ako niektoré veci zlepšiť k spokojnosti nás všetkých.”

kolegyňa z hypermarketu v Brezne

Rozvíjanie zručností a príležitostí na ďalší kariérny postup

Záleží nám na profesionálnom rozvoji našich kolegov, preto do ich vzdelávania a tréningu významne investujeme. Náš vlastný vzdelávací program prináša aj vďaka spolupráci s externými organizáciami rozličné kurzy, e-learningy a workshopy, ktoré poskytujú našim kolegom príležitosť osvojiť si cenné zručnosti a nasmerovať svoj kariérny postup podľa vlastných predstáv. V minulom roku absolvovali naši kolegovia viac ako 60 000 hodín tréningov.

Novoprijatým kolegom poskytujeme 90-dňový program, ktorý im pomáha sa začleniť do kolektívu, spoznať Tesco a naučiť sa všetko o náplni svojej práce. Súčasťou je aj systém Buddy, v ktorom už etablovaný Tesco zamestnanec sprevádza nových kolegov a zabezpečuje podporný systém pre každého nováčika. Chceme prinášať atraktívne príležitosti pre mladých ľudí a pomáhať im s rozvojom zručností, ktoré sú potrebné na získanie zamestnania a naštartovanie pracovnej kariéry. Zároveň vždy hľadáme a budeme hľadať mladých zapálených ľudí, ktorí sú budúcnosťou nášho podnikania. V našich predajniach a rovnako aj v centrálnej kancelárii zamestnávame na plný alebo čiastočný úväzok viac ako 600 kolegov vo veku do 25 rokov. Taktiež poskytujeme príležitosti pre stážistov a v našich predajniach ponúkame učňovskú prípravu, aby mohli mladí ľudia zažiť, ako funguje maloobchod v praxi.

Duálne vzdelávanie a odborná prax

Naša spoločnosť ponúka možnosť absolvovať u nás odbornú prax. Zapojila sa tiež do programu duálneho vzdelávania a v spolupráci s rôznymi strednými odbornými školami sprostredkúvame praktické vyučovanie žiakov v súlade so školským vzdelávacím programom školy. V školskom roku 2019/20 absolvovalo 371 žiakom odbornú prax v 23 obchodoch. Naším programom duálneho vzdelávania prešlo za toto obdobie ďalších 25 žiakov stredných škôl, pričom naši manažéri a tréneri investovali 4 000 hodín do ich praktického vzdelávania.

Podporujeme rodiny

V roku 2019 sme rozšírili ponuku flexibilnej práce pre centrálu a záväzne prijali pravidlá, v ktorých každý kolega pracujúci v kancelárii má možnosť práce z domu bez výnimky a podľa individuálnej preferencie akýkoľvek počet dní v mesiaci. Kolegom pracujúcim na obchode sa zmeny nastavujú individuálne podľa ich potreby, rodinnej situácie, zdravotného stavu a ich preferencií, na polovičný či plný úväzok, prípadne brigádnicky. Všetci kolegovia majú k dispozícii možnosť kariérneho voľna, ktoré im umožňuje vybrať si neplatené voľno v práci, aby mohli realizovať svoje ďalšie ciele.

Vytvorili sme podmienky, ktoré umožňujú rodičom vyvážiť svoj pracovný a rodinný život, povzbudzujeme ich, aby využívali flexibilné formy práce, a rodičom detí, ktoré nastupujú po prvýkrát do školy, poskytujeme deň plateného voľna, aby mohli byť so svojimi deťmi počas prvého školského dňa. Chceme dať všetkým možnosť, aby na vlastnej koži zažili, čo znamená inklúzia a zábava – pre našich kolegov s deťmi organizujeme športové dni, besiedky, vianočné a veľkonočné akcie.

“Veľkolepú rozlúčku s letom vnímam ako príležitosť spoznať kolegov, ktorých veľakrát len počujeme v telefóne alebo ich poznáme ako podpis v e-maile. Každý rok sa na športový deň teším ako na skvelú príležitosť, kde sa stretneme kolegovia naprieč biznisom, zašportujeme si a v neposlednom rade sa dobre zabavíme.”

Michal Čakloš z Distribučného centra v Beckove o športovom dni

V našej spoločnosti, ktorá je tretím najväčším súkromných zamestnávateľov na Slovensku, pracujú kolegovia rôzneho pôvodu, z rôznych prostredí a s rozmanitými osobnými záväzkami. Je pre nás rovnako dôležité podporovať našich kolegov v ich pracovnom a rodinnom živote. Ponúkame im rozmanité možnosti výberu pracovných zmien, aby si zvolili to, čo im najviac vyhovuje. V našich obchodoch pracuje viac ako 1 000 kolegov na čiastočný úväzok, čo predstavuje takmer 15 % všetkých našich zamestnancov.