Dobrovoľníctvo

V rámci dobrovoľníckeho programu majú všetci naši kolegovia možnosť podporiť ľubovoľnú neziskovú organizáciu, občianske združenie alebo škôlku vo svojom okolí.

Kolegom poskytujeme jeden deň plateného voľna, ktorý môžu využiť na pomoc svojej miestnej komunite. Každý sa sám rozhodne, ktorej organizácii vo svojom okolí chce pomôcť. Každý kolega si vyberá, či sa zapojí do pomoci Potravinovej banke Slovenska, do čistenia okolia, maľovania v domove dôchodcov alebo bude pomáhať napríklad v miestnom útulku pre zvieratá. Minulý rok využili možnosť pomôcť svojej komunite mnohí naši kolegovia z obchodov, distribučných centier a centrálnej kancelárie a ako dobrovoľníci odpracovali spolu 2 445 hodín.