Lokálne aktivity

V Tescu veríme, že aj malá pomoc môže mať veľký význam. Táto hodnota zahŕňa všetky drobnosti, ktoré robíme každý deň pre našich kolegov po celom svete, v tisíckach komunít, v ktorých Tesco pôsobí, a pre milióny zákazníkov, o ktorých sa staráme.

Veľkosť našej spoločnosti vieme využiť ako pozitívnu silu pri veľkých projektoch, ako je grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame alebo pri darovaní potravinových prebytkov, ktorými pomáhame ľuďom v komunitách, kde pôsobíme. Avšak všetko dobré, čo spoločne robíme, sa začína práve malými pomocami na lokálnej úrovni.

Dobrovoľníctvo kolegov

Naši kolegovia sú silnou súčasťou komunít, v ktorých pôsobíme. Zapájajú sa do rôznych miestnych verejnoprospešných projektov, čo oceňujeme. Preto im poskytujeme možnosť stráviť jeden pracovný deň dobrovoľníckou prácou a získať priamu skúsenosť z práce v Potravinovej banke Slovenska a jej lokálnych partnerov, organizácií zapojených do grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame alebo z iných neziskových organizácií, škôl či škôlok podľa vlastného výberu, kde je každá pomocná ruka veľmi cenná.

Zistite viac informácií

Drobné darcovstvo

Prostredníctvom programu Drobné darcovstvo poskytujeme zo všetkých našich obchodov priamu produktovú podporu pre rôzne aktivity v ich okolí a pomáhame tak prepájať naše obchody s ich miestnymi komunitami. Za rok 2019 sme v rámci tohto programu podporili vyše 600 projektov. Produktová podpora putovala najmä školám, ktoré organizovali vzdelávacie, športové alebo oddychové aktivity. Občianskym združeniam, domovom seniorov, športovým klubom či domovom sociálnych služieb sme pomohli darovaním potravín, oblečenia a hygienických potrieb. Na mnohých aktivitách podporených v rámci Drobného darcovstva sa zúčastnili aj naši kolegovia ako dobrovoľníci a pomáhali tam, kde to bolo najviac potrebné.

Podpora mnohých ďalších aktivít

22. apríl je Medzinárodným dňom Zeme, ktorý upozorňuje ľudí na negatívne dopady ich aktivít na životné prostredie. Ani nám v Tescu nie je životné prostredie ľahostajné, a preto sme sa zapojili do medzinárodnej iniciatívy World Cleanup Day, ktorá prebiehala aj na Slovensku pod názvom Upracme Slovensko. V rámci tejto iniciatívy sme spoločne vyčistili okolie našich prevádzok a centrálnej kancelárie. Pomohli sme tak nielen životnému prostrediu, ale zabezpečili sme aj to, aby bolo v okolí miest, kde pôsobíme, čo najmenej roztrúseného odpadu. Zapojilo sa viac ako 800 kolegov zo 70 obchodov po celom Slovensku, z distribučného centra v Beckove aj z centrálnej kancelárie na Zlatých pieskoch v Bratislave. V stredu 24. apríla 2019 sa nám podarilo spoločnými silami počas takmer 1 000 hodín vyzbierať viac ako 7,5 tony odpadu.

Nadácia Tesco

Nadácia Tesco vznikla koncom roka 2010 ako pokračovateľ Nadačného fondu Tesco. Zúročuje bohaté skúsenosti jej zakladateľa, spoločnosti Tesco na Slovensku v oblasti filantropie a zastrešuje aktivity spoločnosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Vo svojej charitatívnej činnosti plne využíva špecifiká maloobchodnej činnosti, medzi ktoré patrí najmä možnosť spojiť spoločný potenciál tak samotnej firmy, ako aj zamestnancov, dodávateľov či obchodných partnerov a zákazníkov.

Zistite viac informácií