Lokálne aktivity

V Tescu veríme, že aj malá pomoc môže mať veľký význam. Táto hodnota zahŕňa všetky drobnosti, ktoré robíme každý deň pre našich kolegov po celom svete, v tisíckach komunít, v ktorých Tesco pôsobí, a pre milióny zákazníkov, o ktorých sa staráme.

Veľkosť našej spoločnosti vieme využiť ako pozitívnu silu pri veľkých projektoch, ako je grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame alebo pri darovaní potravinových prebytkov, ktorými pomáhame ľuďom v komunitách, kde pôsobíme. Avšak všetko dobré, čo spoločne robíme, sa začína práve malými pomocami na lokálnej úrovni.

Dobrovoľníctvo kolegov

Naši kolegovia sú silnou súčasťou komunít, v ktorých pôsobíme. Zapájajú sa do rôznych miestnych verejnoprospešných projektov, čo oceňujeme. Preto im poskytujeme možnosť stráviť jeden pracovný deň dobrovoľníckou prácou a získať priamu skúsenosť z práce v Potravinovej banke Slovenska a jej lokálnych partnerov, organizácií zapojených do grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame alebo z iných neziskových organizácií, škôl či škôlok podľa vlastného výberu, kde je každá pomocná ruka veľmi cenná.

Zistite viac informácií

Drobné darcovstvo

Prostredníctvom programu Drobné darcovstvo poskytujeme zo všetkých našich obchodov priamu produktovú podporu miestnym organizáciám v ich okolí a pomáhame tak prepájať naše obchody s ich miestnymi komunitami. Počas roka 2020 sme našu pomoc sústredili najmä smerom k zdravotníkom, ktorých práca bola v boji proti pandémii nenahraditeľná. Ovocím, zeleninou, vitamínmi a pitným režimom sme pravidelne podporovali 57 zdravotníckych zariadení na Slovensku, ktorým sme darovali produkty v hodnote takmer 40 000 eur. Okrem toho sme už počas prvej vlny pomohli pri zariaďovaní miestnosti v bratislavskej Univerzitnej nemocnici na Kramároch pre lekárov pracujúcich v prvej línii. Vďaka rozhodnutiu darovať celý výnos z predaja ochranných rúšok F&F sme finančným darom takmer 3 000 eur podporili Univerzitnú nemocnicu v Martine.

Podpora mestu Bratislava

V spolupráci s magistrátom hlavného mesta SR Bratislava darovala Nadácia Tesco 16 180 € na nákup 33 ks germicídnych žiaričov do zariadení pre seniorov, mestských ubytovní pre rodiny a do karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova. Pre deti zo znevýhodnených rodín bolo kúpených 27 tabletov na účely domáceho vzdelávania. Tesco prispelo aj formou nákupných poukážok na nákup potravín pre ľudí bez domova.

Podpora mnohých ďalších aktivít

22. apríl je Medzinárodným dňom Zeme, ktorý upozorňuje ľudí na negatívne dopady ich aktivít na životné prostredie. Ani nám v Tescu nie je životné prostredie ľahostajné, a preto sme sa zapojili do medzinárodnej iniciatívy World Cleanup Day, ktorá prebiehala aj na Slovensku pod názvom Upracme Slovensko. V rámci tejto iniciatívy sme spoločne vyčistili okolie našich prevádzok a centrálnej kancelárie. Pomohli sme tak nielen životnému prostrediu, ale zabezpečili sme aj to, aby bolo v okolí miest, kde pôsobíme, čo najmenej roztrúseného odpadu. Zapojilo sa viac ako 800 kolegov zo 70 obchodov po celom Slovensku, z distribučného centra v Beckove aj z centrálnej kancelárie na Zlatých pieskoch v Bratislave. V stredu 24. apríla 2019 sa nám podarilo spoločnými silami počas takmer 1 000 hodín vyzbierať viac ako 7,5 tony odpadu.

Nadácia Tesco

Nadácia Tesco vznikla koncom roka 2010 ako pokračovateľ Nadačného fondu Tesco. Zúročuje bohaté skúsenosti jej zakladateľa, spoločnosti Tesco na Slovensku v oblasti filantropie a zastrešuje aktivity spoločnosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Vo svojej charitatívnej činnosti plne využíva špecifiká maloobchodnej činnosti, medzi ktoré patrí najmä možnosť spojiť spoločný potenciál tak samotnej firmy, ako aj zamestnancov, dodávateľov či obchodných partnerov a zákazníkov.

Zistite viac informácií