Vy rozhodujete, my pomáhame

Program Vy rozhodujete, my pomáhame organizujeme vo všetkých krajinách strednej Európy a vďaka svojmu lokálnemu zameraniu sa stal veľmi obľúbeným. Program motivuje zákazníkov, aby hlasovali za miestne projekty, ktoré považujú za najprínosnejšie pre svoju komunitu. 

Tento grantový program organizujeme dvakrát ročne. Naši zákazníci môžu podporiť projekt z ich regiónu, ktorý Tesco následne podporí finančným grantom. O výške grantu rozhodujú zákazníci svojím hlasom priamo v našich obchodoch – Tesco rozdeľuje v každej edícii granty vo výške 1 300 eur, 600 eur a 300 eur až pre 231 projektov naprieč celým Slovenskom. 

Viac informácií o programe

27 mil.

hlasov našich zákazníkov odovzdaných lokálnym projektom

1,3 mil. eur

grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame

1 617

podporených projektov

“Vďaka programu Vy rozhodujete, my pomáhame dlhodobo podporujeme lokálne projekty, ktoré zlepšujú život v komunitách a skrášľujú či skvalitňujú ich verejný priestor. Príkladom sú nové ihriská, knižnice, mestské úle či vzdelávacie aktivity. Tento rok dostali príležitosť aj návrhy projektov, ktoré pomáhajú vyrovnať sa so súčasnou mimoriadnou situáciou po nástupe koronakrízy či podporiť zdravie a imunitu.”

Veronika Bush, riaditeľka komunikácie pre Tesco na Slovensku

V roku 2020 sme upravili pravidlá programu tak, aby sme dokázali pomôcť prihláseným komunitným projektom čo najviac. Vďaka zvýšeniu celkovej sumy podpory na 185-tisíc eur sme podporili všetkých 231 finalistov rovnakou sumou 800 eur. Od spustenia grantového programu tak Tesco podporilo lokálne projekty na celom Slovensku spolu sumou už viac ako 1 milión eur.

Príklady podporených projektov

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina

Cieľom vzdelávacieho projektu bolo vzdelať čo najvyšší počet ľudí, ktorí budú vedieť poskytnúť prvú pomoc, keďže len 1 človek z 10 sa zastaví pri nehode a pomôže zranenému. Projekt pomohol zvýšiť povedomie o poskytovaní prvej pomoci vďaka bezplatným zážitkovým školeniam prvej pomoci, ktoré boli organizované na univerzite, v knižnici, na námestiach, v parku aj v priestoroch Tesca. Zachrániť život predsa môže naozaj každý.

 

Materská škola Kvačany pri Liptovskom Mikuláši

Projekt podporil vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia a ekológie a vybudoval na školskom dvore miesto, ktoré je nielen miestom pre zábavu, šport a oddych, ale aj miestom na výuku. Deti sú na tomto mieste prirodzeným spôsobom pri každodenných činnostiach vedené pedagógmi k objavovaniu prírody a k vytváraniu vzťahu ku všetkému živému i k úcte k prírodným zdrojom.

 

Domov dôchodcov Štúrova, Detva

Zariadenie pre seniorov v Detve poskytuje sociálne služby pre 48 klientov v dôchodkovom veku. Vďaka podpore v grantovom programe mohlo zakúpiť 2 polohovacie elektrické lôžka, ktoré v prvom rade zlepšia ich zdravotný stav, skvalitnia klientom život a zvýšia ich komfort.

 

Občianske združenie Hrad Uhrovec

Vďaka prvému miestu v 6. edícii vytvorilo občianske združenie estetické a bezpečné miesto oddychu v prírode pri hrade Uhrovec – národnej kultúrnej pamiatke. Upravilo táborisko pre stany, ohnisko na opekanie, lavičky a nové suché WC s umyvárkou pre návštevníkov a dobrovoľníkov podieľajúcich sa na záchrane hradu Uhrovec.

 

Nezisková organizácia Maják Nádeje, Košice

Prostredníctvom projektu sa realizujú tvorivé dielne pre mamy z rodín v núdzi, ktoré sú dlhodobo nezamestnané alebo ešte ani nikdy nemali možnosť pracovať. Majú tak mať možnosť rozvíjať pracovné návyky a zručnosti, naučia sa šiť a vyrábať rôzne ručné výrobky, posilní to ich sebadôveru a vytvorí priestor pre vzájomné zdieľanie a pomoc.

 

ZŠ a MŠ Banská Belá

Škola smeruje k návratu k tradíciám a snaží sa zachovať čaro dedinskej školy v dnešnom modernom svete. K tomu neodmysliteľne patria ľudové tance. Deti vystupujú na rôznych slávnostiach a práve vďaka podpore projektu Tancuj, tancuj, vykrúcaj budú mohli napríklad zakúpiť kroje a naďalej pokračovať vo svojich vystúpeniach, ktorými tradujú a zachovávajú naše tradície aj pre ďalšie generácie.

Občianske združenie Naše včely, Rosina

Včely opeľovaním podporujú život, preto si zaslúžia našu zvýšenú pozornosť a ochranu. Vďaka podpore projektu Poďme spoločne ochrániť včely sa rozšírilo včelie spoločenstvo a zveľadilo okolie včelína pri Žiline s dôrazom na ekologický chov včiel. Dobrovoľníci sa zúčastnili prípravných prác (stĺkanie rámikov, natieranie nových úľov, zatavovanie voskových medzistienok), osadenia úľov včelami, skrášlenia areálu a výsadby vhodných nektárodajných drevín a bylín.

 

Občianske združenie Hipony, Štvrtok na Ostrove

Projektu motivuje deti k aktívnemu tráveniu svojho času vonku v prírode formou skupinových cvičení. Aktivity prispievajú k zlepšeniu imunity, rozvoju pohybových zručností a kreativity, správnemu držaniu tela a celkovej fyzickej kondícii. Zároveň prehlbujú záujem o zdravý životný štýl, vzťah k prírode (ku koňom a jazdeniu), upevňujú vzájomné vzťahy detí, zlepšujú dôveru v samého seba.

 

Občianske združenie Hornonitrianske stopy

Hlavným cieľom projektu je ďalší rozvoj cyklistickej lokality v okolí Bojníc. Popri už existujúcich trasách je prioritou združenia ich prepojenie a budovanie cyklistickej infraštruktúry. Cieľom projektu je aj organizovanie športových udalostí a cyklistických pretekov pre širokú verejnosť.

Aktuálne informácie týkajúce sa grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame, ako aj jeho pravidlá, harmonogram, zoznam všetkých podporených projektov či odpovede na často kladené otázky nájdete na našej webstránke pomahame.tesco.sk.

Zoznam všetkých projektov