Kontakty

Nadácia Tesco

Zapísaná do registra Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky pod číslom 203/Na-2002/976
Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava
IČO: 42184126
DIČ: 2023190169

Korešpondenčná adresa

Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava

e-mail: nadaciatesco@tesco.com

Bankové spojenie

Slovenská Sporiteľňa, a.s.,
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Číslo účtu nadácie: 50 380 355 86 / 0900
IBAN: SK5309000000005038035586

Číslo účtu zbierky: 5068520419 / 0900
IBAN: SK5509000000005068520419