Orgány nadácie

Predseda správnej rady

Martin Kuruc

Členovia správnej rady

Erik Šiatkovský
Miroslava Rychtárechová
Andrea Bodnárová
Peter Piešťanský
Peter Vinarčík

Členovia dozornej rady

Barbora Odnogová
Jana Rafajová
Tibor Deák

Správkyňa nadácie

Veronika Bush

Manažérka spoločenskej zodpovednosti

Katarína Pšenáková

Koordinátorka spoločenskej zodpovednosti

Eva Martiníková

 

Profily členov nadácie