Náš prístup

Veríme, že aj prostredníctvom malých krokov dokážeme urobiť veľkú zmenu. Táto hodnota je neodmysliteľnou a prirodzenou súčasťou všetkého, čo robíme: pre našich kolegov na celom svete, pre tisíce miest a komunít, kde pôsobíme, a v neposlednom rade pre milióny našich zákazníkov, o ktorých sa každý deň staráme.

Táto hodnota je srdcom Plánu malých pomocí, ktorý už od roku 2017 opisuje náš prístup k environmentálnym a sociálnym výzvam, na ktorých nám všetkým záleží najviac. Uvedomujeme si, že zohrávame významnú úlohu pri riešení kľúčových výziev v oblasti udržateľnosti, najmä pri znižovaní dopadu výrobkov, ktoré predávame, na životné prostredie a spôsobe, akým podnikáme. Našim zákazníkom chceme ponúkať zdravé a udržateľné produkty dostupné pre všetkých. Chceme si byť istí, že všetko, čo robíme, prináša pridanú hodnotu pre ľudí a pre našu planétu.

Naše úspechy