Partnerstvo s WWF

V júli 2021 sme oznámili nové partnerstvo so Svetovým fondom na ochranu prírody v strednej Európe, ktorého dlhodobým cieľom je podporovať udržateľnosť pri nakupovaní v Česku, Maďarsku a na Slovensku.

V Tescu si uvedomujeme negatívny vplyv výroby a spotreby potravín na našu planétu. Dlhodobo  systematicky pracujeme na znižovaní vplyvu našich aktivít na životné prostredie. Pri tom nám pomáhajú záväzky uverejnené v našom Pláne malých pomocí. Okrem iného sa nám za posledné štyri roky podarilo znížiť potravinový odpad v našich prevádzkach o 69 %, odstrániť všetky ťažko recyklovateľné materiály z obalov našich vlastných produktov a všetka elektrická energia použitá v našich obchodoch pochádza z certifikovaných obnoviteľných zdrojov. Teraz sa chceme ďalej zamerať na znižovanie ekologickej stopy potravín, a to prinášaním zdravších a udržateľnejších volieb, ktoré sú dostupné pre všetkých.

“Potraviny sú základom nášho zdravia a zdravia našej planéty a naši zákazníci od nás očakávajú pomoc pri zdravších a udržateľnejších voľbách. Naše partnerstvo s WWF pomôže zvyšovať povedomie a podnecovať dopyt po udržateľných rozhodnutiach vo všetkých úrovniach potravinového reťazca.”

Matt Simister, generálny riaditeľ spoločnosti Tesco pre strednú Európu

Naše partnerstvo s WWF v strednej Európe sa zameriava na tri kľúčové oblasti:

  • Zvyšovanie povedomia kolegov Tesca o úlohe, ktorú môžu zohrať pri znižovaní dopadu aktivít biznisu na životné prostredie a prírodu;
  • Povzbudzovanie záujmu a povedomia zákazníkov o udržateľných voľbách pri výbere potravín;
  • Spolupráca s dodávateľmi a partnermi s cieľom zvyšovať povedomie o „best practice“, teda najlepších riešeniach v oblasti udržateľnej produkcie zdravých a cenovo dostupných potravín pre zákazníkov.

Prečo sme sa rozhodli spolupracovať s WWF?

WWF je medzinárodne uznávaná nezávislá organizácia so zastúpením vo viac ako 150 krajinách sveta. Snahou WWF je prispievať k zastaveniu poškodzovania prírodného prostredia Zeme. Venuje sa ochrane biologickej rozmanitosti, ochrane ohrozených druhov rastlín a živočíchov, lesov, vôd, morí a oceánov. Podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov, znižovanie znečistenia a nadmernej spotreby.

Našou spoločnou ambíciou je znížiť vplyv potravinárskeho priemyslu na našu planétu a podporiť zmenu smerom k udržateľnejšej spotrebe a výrobe.

“Náš systém produkcie potravín sa spolieha na prírodu, ale príroda má problém. Vítam preto uzavretie partnerstva s Tescom, jedným z najväčších maloobchodných potravinárskych reťazcov v Maďarsku, na Slovensku a v Českej republike, ktorého cieľom je zmena smerom k udržateľnejším a tiež zdravším možnostiam nakupovania v týchto krajinách.”

Andreas Beckmann, riaditeľ WWF pre strednú a východnú Európu (WWF CEE).

Viac o WWF iniciatívach v strednej Európe nájdete tu.

Potraviny, ktoré nakupujeme, a spôsob, ako ich konzumujeme majú vplyv na nás, ako aj na našu planétu. WWF preto vytvoril súbor šiestich ľahko zapamätateľných krokov, ktorými môže každý z nás prispieť. Nasledovaním týchto šiestich jednoduchých pravidiel môže každý z nás zmeniť svoje zdravie aj zdravie planéty:

  • Jedzte viac potravín rastlinného pôvodu. Doprajte si zeleninu acelozrnné výrobky.
  • Dbajte na to, aby bola vaša strava rozmanitá. Doprajte si pestrosť na tanieri.
  • Neplytvajte jedlom. Tretina všetkého vyprodukovaného jedla končí ako odpad.
  • Konzumujte menej mäsa. Častejšie si vychutnávajte potraviny, ktoré sú rovnako ako mäso, zdrojom bielkovín. Patrí medzi ne napríklad hrášok, fazuľa a orechy.
  • Kupujte certifikované potraviny. Zvážte výber z MSC, voľného výbehu a fair trade produktov.
  • Jedzte menej potravín s vysokým obsahom tukov, soli a cukru. Koláče, sladkosti, čokoládu, sušené mäso, hranolky a lupienky obmedzte na minimum. Pite čistú vodu a vyhýbajte sa sladeným nápojom.