Klimatická zmena

Zmena klímy je najväčšou environmentálnou výzvou pre celý svet. Dlhodobý úspech v potravinárskom podnikaní a úspešnosť dodávateľského reťazca závisia od kvality životného prostredia. Uvedomujeme si našu zodpovednosť pri starostlivosti o ľudí aj o planétu.

Tesco si preto ako prvý biznis stanovilo cieľ byť uhlíkovo neutrálny do roku 2050. Na Slovensku sa nám do dnešného dňa podarilo znížiť emisie CO2 o 32 %. Pokrok v napĺňaní našich záväzkov hodnotíme podľa východiskového stavu v roku 2015.

Pri plnení našich cieľov sa zameriavame na tie, ktoré produkujú najvyšší objem CO2 – elektrinu, chladenie, distribúciu a kúrenie. 

Elektrina a kúrenie

  • Od roku 2006 sme investovali do zlepšovania energetickej a chladiarenskej efektívnosti. Začali sme používať LED osvetlenie, dvere na chladničkách, technológie na znižovanie úniku chladného vzduchu z chladničiek a rovnako vzdelávame našich kolegov. Tieto iniciatívy prispeli k ročným úsporám v objeme 200 000 ton CO2.
  • V roku 2017 sme sa zaviazali, že do roku 2030 bude Tesco skupina čerpať 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. V strednej Európe sme na dobrej ceste k dosiahnutiu tohto cieľa, v Maďarsku a na Slovensku už dnes potvrdzujú certifikáty, že 100 % elektrickej energie využívanej v našich obchodoch a distribučných centrách pochádza z obnoviteľných zdrojov. Podobné plány máme pripravené aj pre Poľsko a Česko. Naším ďalším cieľom je zabezpečiť, aby náš dopyt pomohol zvýšiť množstvo vyrobenej energie z obnoviteľných zdrojov.

Vďaka prechodu na obnoviteľné zdroje energie sa nám podarí dekarbonizovať naše elektrické vykurovanie, jedno zo štyroch miest, kde vzniká najviac emisií.

Chladenie

  • Na Slovensku sa nám do dnešného dňa podarilo znížiť množstvo chladív o 43,6 %. Ide o najväčšie zníženie v strednej Európe.
  • V 400 prevádzkach v strednej Európe sme prešli na prírodné chladiarenské plyny a iné plyny s nízkym potenciálom globálneho otepľovania (GWP).

Preprava

  • Zamerali sme sa na znižovanie emisií, ktoré vyprodukujú nákladné vozidlá, maximálnym využitím ich kapacity (plnšie klietky, plnšie vozidlá), znižovaním vzdialenosti jazdy (menej kilometrov, optimalizácia trasy), zvýšením palivovej efektívnosti a testovaním alternatívnych pohonných hmôt (napr. tekutého zemného plynu).
  • V celej našej distribučnej sieti využívame vlastné logistické služby a minimalizujeme tak počet prázdnych vozidiel na cestách. Tieto služby optimalizujú výmeru trás tak, aby nákladné vozidlá mohli vyzdvihnúť produkty u dodávateľov a takto im ušetrili náklady na dopravu tovaru do našich distribučných centier. V roku 2019 sme týmto spôsobom ušetrili až 2,1 milióna kilometrov bez nákladu, čo predstavuje úsporu 1,6 milióna kg emisií CO2.

V našom boji proti klimatickej zmene budeme ďalej neúnavne pokračovať, aby sme zabezpečili nielen budúcnosť pre náš biznis, ale aj priniesli širšiu pozitívnu zmenu v spolupráci s vládou pri presadzovaní princípov udržateľnosti celého odvetvia.