Náš pokrok pri dosahovaní klimatickej neutrality

Zmena klímy je jednou z najväčších výziev, ktorým čelíme na našej planéte. Riziká spojené so zmenou klímy predstavujú vážne ohrozenie nielen pre nás, ale aj pre celý dodávateľský reťazec. Preto podnikáme kroky k tomu, aby sme sa stali nielen uhlíkovou, ale aj klimaticky neutrálnou spoločnosťou. 

V roku 2009 sa Tesco stalo celosvetovo prvou spoločnosťou, ktorá si dala za cieľ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Odvtedy sme si stanovili odvážne ciele, ktoré sú v súlade s cieľmi Parížskej dohody o zmene klímy. V roku 2021 sme oznámili ambiciózny záväzok dosiahnuť nielen uhlíkovú, ale aj klimatickú neutralitu už v roku 2035.

Pri plnení našich cieľov sa zameriavame na tie, ktoré produkujú najvyšší objem CO2 - elektrinu, chladenie, distribúciu a kúrenie. 

V máji 2021 sme predstavili naše Klimatické manifesto, ktoré sa zameriava na:
  •  urýchlenie pokroku smerom k nulovým emisiám;
  •  znižovanie emisií z našich prevádzok;
  •  prijatie opatrení na zníženie množstva odpadu;
  •  uľahčenie udržateľného stravovania;
  •  podporu udržateľnej výroby potravín.

Meriame a predkladáme správy o emisiách z vykurovania, dopravy a chladenia (sféra 1), elektrickej energie (sféra 2) a z nášho dodávateľského reťazca (sféra 3), pričom
zohľadňujeme emisie z celého nášho reťazca. Preto sme sa zaviazali dosiahnuť klimatickú neutralitu aj v našom dodávateľskom reťazci do roku 2050.

67 % zníženie emisií od roku 2015

Celkové emisie v strednej Európe sme od roku 2015 znížili o 67 %. Tento výsledok je odrazom pokroku pri prechode na 100 % obnoviteľnú elektrickú energiu v našich obchodoch, prechodu na LED osvetlenie a na prírodné chladiace plyny a iné plyny šetrnejšie k životnému prostrediu, ktoré využívame pri chladení.

Naše obchody využívajú 100 % energie z obnoviteľných zdrojov

Elektrická energia bola v minulosti naším najväčším zdrojom prevádzkových emisií. V súlade s naším cieľom prejsť do roku 2030 na 100 % obnoviteľnej energie sme prešli na plne certifikovanú obnoviteľnú elektrickú energiu pre všetky naše obchody na Slovensku.

Dlhopis spojený s udržateľnosťou v hodnote 750 miliónov EUR

Aby sme ukázali aké je riešenie klimatickej krízy pre nás dôležité, v januári 2021 sme na základe nášho záväzku znížiť emisie CO2 vydali dlhopis spojený s udržateľnosťou
v hodnote 750 miliónov EUR. Vychádza z našej stratégie udržateľného financovania, ktorá obsahuje aj revolvingový úverový nástroj vo výške 2,5 miliardy GBP. V rámci neho sú úrokové sadzby napojené na dosahovanie dlhodobých environmentálnych cieľov zameraných na emisie CO2, obnoviteľnú elektrickú energiu a potravinový odpad v rámci skupiny Tesco.

Riešenie zmeny klímy si vyžaduje opatrenia vo všetkých odvetviach a zároveň podporu zo strany verejnej politiky. Prostredníctvom nášho členstva v rôznych medzisektorových skupinách vrátane Skupiny vedúcich predstaviteľov spoločností EÚ (Corporate Leaders Group), Slovenskej aliancie moderného obchodu, Platformy Obehové Slovensko, Business Leaders Forum spolupracujeme s kolegami aj tvorcami politík a ako súčasť Kódexu EÚ pre zodpovedné obchodné a marketingové praktiky sme prijali ďalšie záväzky smerom k väčšej udržateľnosti.

Informácie o pokroku v oblasti znižovania odpadu, udržateľného stravovania a udržateľnej výroby potravín nájdete v časti Produkty. Výborným príkladom „zelených“ úspechov Tesca je oblasť logistiky. V celej distribučnej sieti využívame vlastné logistické služby a minimalizujeme tak počet prázdnych vozidiel na cestách. Produkty sú vyzdvihnuté priamo u dodávateľov a Tesco im tak ušetrí časť nákladov na dopravu tovaru do distribučných centier. V minulom roku sme dokázali týmto spôsobom ušetriť až 275 000 kilometrov.

V našom boji proti klimatickej zmene budeme ďalej neúnavne pokračovať, aby sme zabezpečili nielen budúcnosť pre náš biznis, ale aj priniesli širšiu pozitívnu zmenu v spolupráci s vládou pri presadzovaní princípov udržateľnosti celého odvetvia.