Ochrana planéty

Ako globálny maloobchodník s potravinami zohrávame kľúčovú úlohu pri ochrane zdravia oceánov a lesov, ako aj pri zachovaní zdrojov pre budúce generácie. Tu sú niektoré z kľúčových oblastí, na ktoré sa pri ich ochrane sústredíme.

Moria

Naším cieľom je zabezpečiť ponuku 100 % udržateľných rýb a morských plodov podľa štandardov Rady pre námorný dozor (MSC) v celom našom sortimente. Logo rady dáva
zákazníkom garanciu, že ryby boli vylovené udržateľným spôsobom, ktorý bráni nadmernému rybolovu.

Kakao

Všetky čokolády značky Tesco sa vyrábajú výhradne z kakaa s certifikátom UTZ (program organizácie Rainforest Alliance) a koncom tohto roka by sme chceli uviesť na trh čaj značky Tesco certifikovaný organizáciou Ethical Tea Partnership.

Drevo/papier

Ak sa drevo získava zodpovedným spôsobom, považujeme ho za udržateľný materiál. V strednej Európe pochádzalo v roku 2019 až 94 % dreva/papiera v produktoch našej značky z recyklovaných zdrojov alebo malo certifikáciu FSC/ PEFC.

Lesy

Lesy zohrávajú v našom globálnom ekosystéme rozhodujúcu úlohu. Pri získavaní surovín pre produkty vlastnej značky, vrátane produktov obsahujúcich palmový olej, drevo, papier a sóju, sa snažíme dosiahnuť nulovú čistú deforestáciu.

Palmový olej

Palmový olej je bežnou súčasťou mnohých produktov. Dopyt po ňom sa zvyšuje, čím sa stupňuje tlak na lesy a biodiverzitu. Preto je všetok palmový olej používaný v našich produktoch v strednej Európe certifikovaný podľa štandardu RSPO (Okrúhleho stola pre trvalo udržateľnú výrobu palmového oleja).

Sója

So zvyšujúcim sa dopytom rastie tlak na cenné lesné ekosystémy a je nevyhnutné, aby sa potravinový priemysel spojil v snahe naplniť tento dopyt zvyšovaním efektivity spracovania sóje, nie ďalšieho výrubu lesov. V roku 2019 sme zmerali našu sójovú stopu v strednej Európe, a získané dáta využijeme pri tvorbe udržateľnej stratégie pre sóju.