Boj proti plytvaniu potravinami našich dodávateľov

Máme spoločnú zodpovednosť v znižovaní potravinového odpadu z farmy na vidličku. Hlavnou časťou našej práce v boji proti potravinovému odpadu bol spôsob, akým získavame potraviny, a to v spolupráci s našimi dodávateľmi. V septembri 2019 sme oznámili, že päť dodávateľov, ktorí dodávajú potraviny pre našu vlastnú značku v strednej Európe, prijme cieľový cieľ udržateľného rozvoja 12.3. Zaviazali sa, že do 12 mesiacov zverejnia údaje o potravinovom odpade zo svojich prevádzok a budú s nami spolupracovať na znížení množstva potravinového odpadu z farmy na vidličku.

Súhrn správ dodávateľov o potravinovom odpade za rok 2019:

  • ABP je medzinárodná poľnohospodárska spoločnosť, ktorá úzko zosúlaďuje svoju environmentálnu stratégiu s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN. Spoločnosť dodáva vysoko kvalitné mäso po celom svete, a to nielen do obchodov, ale aj do hviezdnych Michelinských reštaurácií. ABP má komplexnú stratégiu znižovania potravinového odpadu od inovácií v poľnohospodárskom podniku až po optimalizáciu spracovania pre koncového zákazníka. Všetky tieto snahy sú zahrnuté v ich stratégii „Robíme viac za menej“, ktorá ukazuje, že jeden projekt môže mať vplyv na celý dodávateľský reťazec. V roku 2019 spoločnosť ABP celkovo manipulovala so 75 698 tonami potravín a vyhodila 53 ton, čo tvorí 0,07 % zo všetkých manipulovaných potravín.
  • AM FRESH dodáva spoločnosti Tesco v strednej Európe citrusy, džúsy a kvety. Spoločnosť sa začala zaoberať znižovaním potravinového odpadu už pred niekoľkými rokmi, takže prijatie cieľa SDG 12.3 bolo pre ňu prirodzeným vývojom. AM FRESH úzko spolupracuje so všetkými operačnými tímami na zvyšovaní povedomia, poskytovaní pravidelných aktualizácií kvality a jasných pokynov na manipuláciu. Spoločnosť Tesco navyše zdieľa cenné klimatické a kvalitatívne údaje, aby dodávateľovi pomohla ušetriť čo najviac úrody. Sortiment spoločnosti Tesco s názvom „Growers Harvest“ pomáha odvrátiť ďalších 2,9 % ovocia od toho, aby skončilo ako odpad, a to vďaka upraveným požiadavkám na vzhľad pri predaji. Celkovo spoločnosť AM FRESH manipulovala v roku 2019 s 30 875 tonami potravín a vyhodila 662 ton, čo tvorí 2,1 % všetkých manipulovaných potravín.
  • Brop Slovensko je hlavným dodávateľom zemiakov pre spoločnosť Tesco v Českej republike a na Slovensku, pričom dodáva potraviny aj pre Tesco v Maďarsku. Ide o rodinný podnik, ktorý sa výrazným spôsobom snaží optimalizovať procesy všade tam, kde je to možné, aby zabezpečil, že sa ich produkty dostanú k zákazníkom najčerstvejšie a nedôjde k zbytočnému plytvaniu. Spolu s Tescom vyvíjajú značku „Perfectly Imperfect“, ktorej cieľom je predať hoci kvalitné, ale neštandardne tvarované ovocie a zeleninu a zvyšovať povedomie zákazníkov o dôležitosti riešenia potravinového odpadu. Celkovo spoločnosť Brop Slovakia v roku 2019 manipulovala s 94 316 tonami potravín, z čoho vyhodila 2 160 ton, čo tvorí 2,3 % zo všetkých manipulovaných potravín.
  • Hilton Foods Poľsko je dôležitým dodávateľom mäsa a hotových jedál pre spoločnosť Tesco v strednej Európe. Spoločnosť sa zaviazala k udržateľnosti a znižovaniu všetkých druhov odpadu, ktorý vzniká pri jej činnosti. Spolu s riešeniami na zníženie spotreby vody optimalizujú procesy na zníženie plytvania strojovým jedlom a prebytočné potraviny používajú na výrobu krmiva pre domáce zvieratá alebo ich odosielajú priamo do krmiva pre hospodárske zvieratá. Okrem toho tiež založili svoju vlastnú skupinu na riešenie problémov, aby identifikovali viac príležitostí na zníženie ich potravinového odpadu. Spoločnosť Hilton Foods Poľsko celkovo v roku 2019 manipulovala s 26 664 tonami potravín a z toho vyhodila 199 ton, čo tvorí 0,7 % zo všetkých manipulovaných potravín.

Celý zoznam dodávateľov spoločnosti Tesco, ktorí zverejňujú svoje údaje o potravinovom odpade, vrátane ich kompletných správ, nájdete na tejto webstránke.

Teší nás, že ďalších päť dodávateľov sa zaviazalo merať a zverejňovať svoje údaje o potravinovom odpade od roku 2021:

  • Daifressh (ovocie a zelenina)
  • Greenyard Frozen (mrazené výrobky)
  • La Lorraine (pekáreň)
  • MasterGood (mäsové výrobky)

Kompletné správy o potravinovom odpade dodávateľov uverejnené v 2021

ABP 2021 správa o potravinovom odpade
ABP 2021 správa o potravinovom odpade PDF 450KB
AM Fresh 2021 správa o potravinovom odpade
AM Fresh 2021 správa o potravinovom odpade PDF 466KB
BROP 2021 správa o potravinovom odpade
BROP 2021 správa o potravinovom odpade PDF 623KB
Daifressh 2021 správa o potravinovom odpade
Daifressh 2021 správa o potravinovom odpade PDF 493KB
Greenyard Frozen 2021 správa o potravinovom odpade
Greenyard Frozen 2021 správa o potravinovom odpade PDF 379KB
G´s Marketing 2021 správa o potravinovom odpade
G´s Marketing 2021 správa o potravinovom odpade PDF 403KB
Hilton Foods 2021 správa o potravinovom odpade
Hilton Foods 2021 správa o potravinovom odpade PDF 450KB
La Lorraine 2021 správa o potravinovom odpade
La Lorraine 2021 správa o potravinovom odpade PDF 540KB
Master Good 2021 správa o potravinovom odpade
Master Good 2021 správa o potravinovom odpade PDF 425KB

Kompletné správy o potravinovom odpade dodávateľov uverejnené v 2020

ABP 2019 správa o potravinovom odpade
ABP 2019 správa o potravinovom odpade PDF 483KB
AM FRESH 2019 správa o potravinovom odpade
AM FRESH 2019 správa o potravinovom odpade PDF 431KB
Brop Slovensko 2019 správa o potravinovom odpade
Brop Slovensko 2019 správa o potravinovom odpade PDF 596KB
G’s Marketing 2019 správa o potravinovom odpade
G’s Marketing 2019 správa o potravinovom odpade PDF 402KB
Hilton Foods 2019 správa o potravinovom odpade
Hilton Foods 2019 správa o potravinovom odpade PDF 477KB