Odstránenie ťažko recyklovateľných materiálov

V roku 2019 sme sa zaviazali, že do konca roka 2020 odstránime z obalov produktov vlastnej značky Tesca v strednej Európe nerecyklovateľné alebo ťažko recyklovateľné materiály.

Po konzultácii s dodávateľmi a odborníkmi pravidelne kontrolujeme materiály používané v obaloch produktov našich vlastných značiek a zverejňujeme zoznam preferovaných materiálov (zoznam sa môže meniť podľa najaktuálnejších poznatkov), ktorý má formu semafora obalových materiálov. Pokiaľ červené materiály predstavujú materiály, ktoré považujeme za nežiadúce pre naše obaly, preferované zelené materiály v zozname sa už teraz ľahko recyklujú a môžu obsahovať recyklované suroviny. Sú to napríklad PET plasty, PP plasty na nepotravinárske účely, kov, sklo, ako aj lepenka a papier z udržateľných zdrojov.

Identifikovali sme aj materiály, ktoré nie sú ľahko recyklovateľné a najvýraznejšie škodia životnému prostrediu, napríklad PVC a polystyrén (niekedy sa používa v jogurtových téglikoch) a PLA (kyselina polymliečna – nachádza sa vo fóliách a vreckách). Doteraz sme z našich výrobkov odstránili 454 ton ťažko recyklovateľných materiálov.  

V prípade každého nového výrobku, ktorý sa pridá do radu produktov našej vlastnej značky Tesco zaistíme, aby neobsahoval nadmerné množstvo obalov a bol balený len v recyklovateľných materiáloch.

Viac o princípe 4R

Redukovanie obalov

Aby sme ešte viac znížili vplyv obalov na životné prostredie, Tesco mení dizajn výrobkov vlastnej značky tak, že znižuje množstvo použitých materiálov na absolútne minimum. Nové výrobky sa dodávajú s ľahšími obalmi alebo prechádzajú novou výrobnou technológiou, ktorá umožňuje odstrániť alebo nahradiť vybrané časti balenia.

Zníženie hmotnosti obalov má pozitívny vplyv nielen na zníženie objemu plastov a ďalšieho odpadu, ale pomáha znižovať aj emisie uhlíka. Ľahšie balenie znamená menej energie spotrebovanej na prepravu výrobkov.