Princíp 4R

Aby boli obaly produktov našich vlastných značiek udržateľné a zároveň reflektovali na komplexnosť problematiky obalov v globálnom merítku, na všetkých našich trhoch uplatňujeme rovnaký prístup s názvom 4R (odvodené z anglických slov Remove – odstrániť, Reduce – zredukovať, Reuse – znova použiť, Recycle – recyklovať). Vždy začíname procesom kontroly,  či všetky komponenty obalu naozaj plnia svoju úlohu, alebo sú nadbytočné a dáva lepší zmysel ich odstrániť.

V súlade s týmto prístupom podnikáme kroky s cieľom:

  • odstrániť obaly produktov tam, kde je to možné,
  • ak sa nedajú odstrániť, zredukovať ich na absolútne minimum,
  • znova použiť, a ak to nie je možné, potom
  • všetky recyklovať a tým uzatvoriť tzv. recyklačnú slučku.

Viac o odstránení ťažko recyklovateľných materiálov