| Bavlna

Bavlna

Sme si vedomí, že textilný priemysel môže mať negatívny vplyv na lokálne životné prostredie a spoločnosť v mieste výroby. Preto je naším cieľom zabezpečiť, aby do roku 2030 všetky látky použité na výrobu našich produktov pochádzali zo zodpovedných a udržateľných zdrojov.

Bavlna

Bavlna je najčastejšou surovinou, ktorú používame, a to má vplyv na tisícky pestovateľov bavlny na celom svete. Aby sme im pomohli, usilujeme sa zabezpečiť, aby naša bavlna mala minimálny dopad na životné prostredie a aby jej výrobcovia získali lepšie obchodné podmienky.

V roku 2017 sme podpísali dokument “Sustainable Cotton Communique (SCC)”, ktorý sa následne premenoval na the 2025 Sustainable Cotton Challenge (2025 SCC) to source 100% more sustainable cotton by 2025, along with many other brands and retailers.

Cieľom  2025 SCC je zvýšiť chápanie organického pestovania a uprednostniť bavlnu, ktorá má schopnosť zvýšiť tržby malým farmárom, eliminovať používanie pesticídov a syntetických hnojív, znížiť množstvo spotrebovanej vody a zlepšiť kvalitu vody a pôdy.

Naším cieľom je, aby sa udržateľná bavlna stala novým štandardom pre pestovanie bavlny. Naši zákazníci si môžu byť istí, že akýkoľvek bavlnený výrobok, ktorý si u nás kúpia, je vyrobený zo zodpovedne získavanej bavlny.

Väčšinu našej bavlny získavame cez „BCI – Better Cotton Iniciative“.

Výroba Lepšej bavlny má reálne ekonomické, sociálne a environmentálne výhody a naša investícia umožnila BCI osloviť takmer 14 750 farmárov minulý rok. Toto môžu jej pestovatelia dosiahnuť:

*Lepšiu bavlnu nie je možné fyzicky sledovať až ku konečným výrobkom. Jej pestovatelia však majú výhodu dopytu po Lepšej bavlne v rovnakých objemoch, aké obstarávame.

Hodnotenie využívania udržateľnej bavlny za rok 2020

V správe o hodnotení využívania udržateľnej bavlny (Sustainable Cotton Ranking), ktorú zostavujú organizácie Pesticide Action Network (Spojené kráľovstvo), Solidaridad a WWF, sa posudzujú spoločnosti, ktoré vo významnej miere využívajú bavlnu, a preto hrajú dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní udržateľných postupov jej produkcie. Zo 77 posudzovaných spoločností sa Tesco umiestnilo na 13. mieste.

Ak chcete získať viac informácií, pozrite si výsledky na tomto odkaze.

Program ekologického pestovania bavlny

V marci 2021 sme sa stali partnermi Cotton Connect, čo je organizácia, ktorá pomáha svetovým značkám spravodlivejšie a udržateľnejšie získavať bavlnu a suroviny vytvorením silnejších, odolnejších a úspešnejších dodávateľských reťazcov.

Cotton Connect nám pomohol vytvoriť náš vlastný program pestovania organickej bavlny v Indii. Spolupracujeme s viac ako 10 000 malými farmármi na vypestovaní cca 6 000 t bavlny pre naše výrobky.  Naša prvá úroda bude v októbri 2021, s prvými výrobkami smerujúcimi do obchodov Tesco pre sezónu Jar/Leto 2022.

US Cotton Trust Protocol – Americký protokol o bavlne

V marci 2021 sme sa taktiež stali členmi US Cotton Trust Protocol (USCTP), ktorý nastavil nové štandardy pre udržateľné pestovanie bavlny. Prináša kvantifikovateľné a verifikovateľné ciele a merania udržateľného pestovania bavlny a riadi neustále zlepšovanie v šiestich kľúčových ukazovateľov udržateľnosti.

USCTP umožňuje značkám a maloobchodníkom lepšie sledovať vstup bavlny do ich dodávateľského reťazca a ďalej kvantifikovať a reportovať o svojich individuálnych cieľoch a zámeroch v oblasti udržateľnosti.

Umelo vyrobené celulózové vlákna (MMCF)

V roku 2016 sme sa pridali k iniciatíve CanopyStyle s cieľom zabezpečiť, aby viskóza využívaná na výrobu nášho oblečenia značky F&F pochádzala z udržateľných zdrojov. Ide o záväzok celého odvetvia, ktorý podpísalo viac ako 160 módnych značiek a maloobchodných predajcov s podporou výrobcou celulózy, ktorí predstavujú 75% celosvetovej výroby celulózy, aby ukončili používanie ohrozených lesov a pralesov v dodávateľskom reťazci viskózy.

Zaviazali sme sa podporovať aj nadáciu Changing Market Foundation – Plán na dosiahnutie zodpovednej výroby viskózy a modalu od roku 2018. Úzko spolupracujeme so zainteresovanými stranami v odvetví na rôznych platformách s cieľom vyvinúť nástroje, ktoré pomôžu odvetviu priblížiť sa k zodpovedným a osvedčeným výrobným postupom v sektore umelej celulózy.

Podporujeme transparentnosť a povzbudzujeme našich výrobcov publikovať svoje pokroky a taktiež sme zahrnuli svojich kľúčových výrobcov celulózy do nášho hlavného zoznamu poskytovaných informácií o dodávateľskom reťazci.

F&F je signatárskou značkou prispievajúcou k ZDHC. Od našich výrobcov celulózy požadujeme, aby prispôsobili a implementovali všetky zodpovedné smernice pre výrobu vlákien, smernice o odpadových vodácha emisiách do ovzdušia ako osvedčený výrobný postup.

Recyklované vlákna

V roku 2020 sme zvýšili podiel recyklovaného polyesteru, čím sme ušetrili ekvivalent 52 miliónov plastových fliaš*.

Formálne uniformy, ktoré nosia naši kolegovia v predajniach, sa v súčasnosti vyrábajú zo 100 % recyklovaného polyesteru, ktorý má menší vplyv na životné prostredie ako novo vyrobený polyester.

V apríli 2021 sme podpísali Textilnú burzu (Textile exchange) a Chartu módneho priemyslu pre zmenu podnebia OSN o zmene klímy 2025 s výzvou recyklovaného polyesteru (United Nations Framework Convention on Climate Change’s Fashion Industry Charter for Climate Action’s 2025 Recycled Polyester Challenge) a zaviazali sme sa, že do roku 2025 zvýšime náš príjem z recyklovaného polyesteru na 45 %.

* Na základe hmotnosti PET fľaše (20 g).