Made Mindfully

Záleží vám na životnom prostredí a nám tiež. Symbol Made Mindfully značí, že spôsob výroby, pestovania alebo produkcie materiálov, ktoré používame v našich výrobkoch, má pozitívnejší vplyv na životné prostredie ako ich konvenčné alternatívy. V súčasnosti je viac ako polovica nášho oblečenia vyrobená v súlade s Made Mindfully a za použitia materiálov pochádzajúcich zo zodpovedných zdrojov. Na vyhodnotenie dopadov materiálov využívame analýzy životného cyklu (LCA) tretích strán.

Oblečenie F&F

Recyklovaný polyester

Podarilo sa nám dať miliónom* plastových fliaš nový život tak, že sme použili recyklované vlákna plastov pri výrobe oblečenia a domácich potrieb. Na dotyk však rozdiel nespoznáte!

*V období od septembra 2019 do júla 2020 bolo pri výrobe oblečenia F&F použitých
33 miliónov plastových fliaš pri hmotnosti fľaše 20 g.

Domáce potreby

Recyklované plasty

Recyklované plasty používame ako náhradu za neobnoviteľné zdroje. Pomáhame tak aj k zníženiu objemu skleníkových plynov a odpadu na skládkach