Partnerstvá s dodávateľmi

Uvedomujeme si, že naši zákazníci chcú mať možnosť výberu nielen spomedzi najlepších značiek, ale aj skvelých produktov za nízke ceny. V priebehu doterajších 24 rokov nášho pôsobenia na Slovensku sme nadviazali dlhodobé vzťahy s našimi lokálnymi aj zahraničnými dodávateľmi. Pomáhame im rozvíjať sa a investovať, vyrábať tie najlepšie produkty a následne ich prinášať našim  zákazníkom v obchodoch naprieč celou krajinou.

Vzťahy s našimi dodávateľmi sú pre nás veľmi dôležité. V prieskumoch a diskusiách pravidelne zisťujeme ich pohľad na spoluprácu s Tescom. Poskytujeme im tak priestor dať nám spätnú väzbu. Ide o veľmi dôležitú súčasť nášho otvoreného prístupu, vďaka ktorému môžu s nami zdieľať nápady, ako možno ešte viac zlepšiť našu vzájomnú spoluprácu. Spätná väzba od našich dodávateľov nám pomáha sa neustále zlepšovať.

Teší nás, že 86 % slovenských dodávateľov pozitívne hodnotí našu platobnú disciplínu. Až 87 % slovenských dodávateľov si pochvaľuje komunikáciu s našimi nákupcami a potvrdzuje, že k nim naši kolegovia pristupujú s rešpektom. Tým najmenším partnerom ponúkame aj starostlivosť navyše vo forme skrátených 14-dňových platobných lehôt. Naši dodávatelia nám tiež potvrdili, že načúvame ich potrebám a riešime ich problémy. Ďalšou potešujúcou správou je, že sú spokojní s úrovňou našej angažovanosti a sú presvedčení, že s nimi zdieľame naše plány a priority.

Dobré životné podmienky zvierat

Zdravie zvierat a podmienky, v akých sú chované, sú nesmierne dôležité, a preto k nim pristupujeme veľmi zodpovedne. V spolupráci s chovateľmi zvierat ovplyvňujeme zavádzanie najlepších praktík s cieľom prinášať pokrok.

Nákupné zvyky zákazníkov sa neustále menia. Okrem ceny produktov dnes zákazníci dbajú aj na krajinu pôvodu a spôsob výroby mäsa. Snažíme sa napĺňať ich očakávania. Do konca roku 2025 prestaneme v našich predajniach ponúkať vajcia z klietkových chovov – pod vlastnou značkou a rovnako aj pod značkami iných výrobcov. Už dnes u nás nájdete širokú ponuku vajec z voľných, bio a podstielkových chovov. V medziobdobí, keď sú plánované zmeny v sortimente, bude Tesco a jeho dodávatelia prísne dodržiavať súčasné vysoké štandardy pre podmienky chovu hydiny na mäso aj vajcia. Táto iniciatíva je neoddeliteľnou súčasťou snahy Tesca získavať produkty zodpovedným a etickým spôsobom.